INICI _PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_TALLERS

 

Itineraris presencials

2. El relat d'experiència. Dotant de sentit a la pràctica educativa. Anna Nuri

3. Say it right. Eila Adrover

4. Projectes d'expressió a l'aula i activitats generals de centre. Joan Gispert

5. Les xarxes socials, les Apps Educatives i l'aprenentatge en l'educació de persones adultes. Fèlix Eroles

6. Jocs, dinàmiques i teatre per a les classes de llengua i alfabetització. Marta Vilar, Laia Fernández, Adeline Flaun, Oriol Ripol

Itineraris virtuals

1. Didàctica de la llengua anglesa per a joves i adults. (A definir)

2. Instruments de tutoria i orientació en els itineraris educatius de joves i adults. Anna Baró

3. Creació i publicació de material multimèdia per a l'aula. Javier Villatoro

4. Realitat Augmentada i Geolocalització. Jesús Arbués

5. Cultura i intercultura a l'aula de llengües. Eugenia Núñez

6. Integració de destreses a l'aula de llengües. Patricia Toubes

7. Les xarxes com a nou ecosistema de comunicació i entorn d'aprenentatge. Javier Villatoro

8. Introducció al MCER (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües). Patricia Toubes