INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

Jocs, dinàmiques i teatre per a la classes
de llengua i alfabetització.

Marta Vilar, Laia Fernández, Adeline Flaun, Oriol Ripoll

 

Descripció

Volem donar a conèixer diferents eines lúdiques que es poden fer servir a les classes
de llengua i alfabetització. Creiem que el joc i l’aprenentage lúdic té un sentit i
una rellevància també en l’educació de persones adultes, tot i que sovint no
es té en compte o s’interpreta com una “pèrdua de temps”.
Entenem que les activitats lúdiques no són un objectiu en si mateixes,
sinó que les presentem com a metodologia, com a eina pràctica que podem fer servir
per potenciar l’aprenentatge de l’alumnat.

Objectius

- Oferir eines pràctiques i lúdiques per aplicar a les classes de llengua i alfabetització.
- Desenvolupar les competències bàsiques per a implementar el joc i el teatre a l’aula.
- Crear un petit banc de recursos d’activitats i eines lúdiques per utilitzar a les classes de llengua.

Continguts

1. El joc com a eina en l'aprenentatge de la L2.
2. Dinàmiques i activitats per a la classe de llengua i d’alfabetització.
3. El teatre com a eina en l’aprenentatge de la L2.

 

Planificació

Dimecres 1 (d'11 a 14): Atenció a la diversitat: estratègies a l'aula, a càrrec de Laia Fernández..

Dijous 2 (de 9 a 12:30): Activitats interactives i comunicatives a l'aula d'L2, a càrrec de Marta Vilar.

Divendres 3 (de 9 a 13): Dinàmiques teatrals a l'aula d'L2, a càrrec d'Adeline Flaun.

Dimarts 7 (de 9 a 12): El joc com a eina d'aprenentatge, a càrrec d'Oriol Ripoll.