INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

Les xarxes socials i l'aprenentatge en l'educació de persones adultes.

Fèlix Eroles

Descripció

Sembla evident que, cada cop més, les xarxes socials tenen molta presència en el nostre dia a dia.
Facebook, Google +, Instagram, Twitter o Tuenti són només alguns dels espais virtuals on milions
de persones interactuen a diari de manera i amb objectius molt diversos.

Igualment els dispositius mòbils han entrat amb força en els centres educatius de Catalunya i són
un recurs cada vegada mes adaptat a l’aprenentatge.

Aquesta confluència entre les xarxes socials i les Apps per a tablets enriqueix l’experiència dels
alumnes i intercanvia els rols entre professors i alumnes en que tothom aprèn de tothom.

Cada cop més docents fan servir les xarxes socials i les apps educatives com a eina de treball,
com a espai per cercar idees i propostes i, sobretot, com a plataforma per difondre, compartir
i donar visibilitat a la seva feina. Així doncs, poc a poc, les xarxes socials estan entrant en
les dinàmiques de treball de les aules i dels centres educatius.

En aquest curs analitzarem les possibilitats que ofereixen les xarxes socials com a eina
d’aprenentatge en la formació de persones adultes. Parlarem també sobre la importància de la
identitat digital i de crear i/o consolidar els nostres entorns (PLE) i xarxes (PLN) personals
d’aprenentatge. Per últim, farem una introducció a les xarxes socials més destacades i analitzarem
les seves possibilitats educatives.
Objectius

-Analitzar l’impacte de les noves tecnologies i els dispositius mòbils en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

-Analitzar els conceptes de PLE i de PNL i donar a conèixer estratègies per a la seva potenciació.

-Introduir el concepte d’identitat digital i proposar pautes per al seu ús responsable i segur.

-Introduir l’ús de les principals xarxes socials.

-Catàleg d'apps educatives: com i quan fer-les servir?

-Descobrir les possibilitats que ofereixen les xarxes socials en la formació de persones adultes.

-Estudiar nous entorns i models d’aprenentatge basat en l’ús de les TIC.

Continguts

-Tema 1. Les xarxes socials i l’aprenentatge: una introducció a la qüestió.

.Tema 2. Apps per a tablets i mòbils, què aporten a l’educació?

-Tema 3. PLE i PLN: què són i per a què serveixen?

-Tema 4. La identitat digital des de la perspectiva de les apps i de les xarxes.

-Tema 5. Les xarxes socials a l’aula. Exemples pràctics.

-Tema 6. Mini-tallers.