INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

La tutoria en l'educació de persones adultes.
Estratègies de dinamització i millora
de la gestió tutorial a l'aula
.

Anna Baró
Descripció

La gestió tutorial esdevé un àmbit de treball de gran valor en qualsevol etapa educativa.
Aquest curs s'adreça a l'adquisició per part del docent de capacitats, habilitats i recursos en
competències que ajudin a millorar la gestió tutorial i les relacions amb els alumnes,
tot mitjançant una metodologia vivencial i experiencial.

Objectius

- Identificar el propi model de lideratge situacional dins l’aula i les seves conseqüències.
- Descobrir eines d’autoconeixement:el llenguatge DISC i la finestra de Johari.
- Practicar eines estratègies de coaching i PNL per millorar la gestió tutorial.
- Valorar els diferents estils de resposta al conflicte.
- Detectar inhibidors de la comunicació.
- Observar l’efecte de les emocions en les situacions de conflicte.
- Comprovar els beneficis del treball cooperatiu i en equip.
- Descobrir tècniques per abordar una negociació davant un conflicte.

Continguts

- El llenguatge DISC, una eina per entendre als alumnes i a nosaltres mateixos.
- Eines de coaching i PNL per millorar la gestió tutorial.
- Actituds del tutor i estils de comunicació amb els alumnes. Inhibidors de la comunicació.
- Orientació positiva al conflicte.
- Tècniques de negociació davant del conflicte
- Dinàmiques i orientacions per fomentar el treball cooperatiu.