INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

Les xarxes socials com a nou ecosistema de comunicació i entorn d'aprenentatge.

Javier Villatoro
Descripció

L’eclosió de les xarxes socials ha suposat l'obertura d’un nou espai d'informació, comunicació
i interacció que ha revolucionat també la formació i l'educació, creant nous models d'ensenyament
i aprenentatge com l'aprenentatge mòbil, l'ensenyament semipresencial (b -learning) o el sistema
de "classe invertida" (Flipped classroom).

Avui dia, els conceptes d'aprenentatge autònom i col·laboratiu passen necessàriament per la creació
i gestió eficaç d'entorns i xarxes d'aprenentatge (PLE i PLN), pel desenvolupament d'una actitud
activa vers la construcció del coneixement i per la creació i manteniment responsable d'una identitat digital.

En aquest curs veurem que espais com Twitter, Facebook, Instagram o Linkedin, o els nous
entorns socials d'aprenentatge com els MOOCs no només operen com espais de comunicació
i facilitadors de continguts, sinó que suposen una excel·lent oportunitat per als docents
que vulguin incorporar la utilització de les xarxes a les seves aules.


Objectius

- Analitzar l’impacte de les noves tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
- Analitzar els conceptes d’entorn personal d’aprenentatge (PLE) i de xarxa personal
d’aprenentatge (PLN) i donar a conèixer estratègies per a la seva potenciació.
- Introduir el concepte d’identitat digital i proposar pautes per al seu ús responsable i segur.
- Donar a conèixer programes i/o aplicacions.
- Estudiar nous entorns i models d’aprenentatge basat en l’ús de les TIC.


Continguts

- Tema 1. Les TIC i l’aprenentatge.
- Tema 2. PLE i PLN: què són i per què serveixen?
- Tema 3. La identitat digital.
- Tema 4. Les xarxes socials a l’aula.
- Tema 5. Els MOOCs, una nova idea de proposta formativa.