INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

El relat d’experiència. Dotant de sentit a la pràctica educativa

Anna Nuri

Descripció

Volem rememorar situacions significatives que hem viscut com a mestres amb l’objectiu de reflexionar al seu entorn:
què és el que em va tocar? Què vaig comprendre de mi? Què em va inquietar? Quins dubtes em van suscitar? El destí
de la pràctica educativa és misteriós, incert, donat que no hi ha res garantit. No per planificar o pretendre que algú vibri
amb una proposta, aprengui alguna cosa o n’extregui tal sentit o utilitat, el resultat serà predictible, clar i garantit. En el
nostre treball sempre tot comença de nou. Constantment hem d’estar refent, reconstruint, reinventant i apostant per
nous camins que generin aprenentatge.En aquest sentit, constantment ens hem de preguntar què fem, com ho fem,
per què ho fem; perque l’educació consisteix, segons paraules del pedagog Max Van Manen, “en este constante cuestionamiento".

 

Objectius

1. Rastrejar la trajectòria professional com a professionals per comprendre i donar sentit a la pròpia pràctica.
2. Analitzar la complexitat de la nostra pràctica educativa.
3. Aprofundir en els sabers implicats en la construcció i la creació del nostre “ser professional”.
4. Aportar saber propi partint dels relats de la nostra experiència.
5. Identificar i analitzar les principals dimensions que sustenten i condicionen la nostra pràctica educativa.
6. Reconèixer les capacitats, potencialitats i competències pròpies com a inspiració per al nostre treball.

Continguts

1. El saber de l’experiència.
2. El relat d’experiència com a “eina” de construcció de saber en la pràctica professional.
3. Detecció de les pors, inseguretats, l’estrès, la frustració, el victimisme i el diàleg intern que les sostenen.
5. Anàlisi de les contradiccions, paradoxes, capacitats i limitacions en la pràctica educativa.
6. L’assumpció de la pròpia responsabilitat. Possibilitats, resistències i obstacles.