INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

Realitat Augmentada i Geolocalització.

Jesús Arbués

Descripció

Les noves tecnologies han vingut per quedar-se. Cada cop més es fan servir múltiples i
variades aplicacions i programes informàtics per tal de dinamitzar i obrir els
processos d’ensenyament-aprenentatge.

D’altra banda, cada cop més centres busquen potenciar i vincular la seva activitat docent amb el
seu entorn. En aquest sentit, la realitat augmentada i la geolocalització poden esdevenir eines
interessants per tal de potenciar aquesta vinculació.

Aquest curs pretén introduir l’alumnat en els aspectes clau de la realitat augmentada
i la geolocalització des d’una visió didàctica com a eines per tal de dinamitzar i potenciar els ensenyaments.

Objectius

- Introduir els conceptes de realitat augmentada i geolocalització.
- Introduir les principals eines i recursos d’àudio, vídeo i geolocalització.
- Aportar exemples de bones pràctiques en l’ús de la realitat augmentada.
- Crear una ruta pròpia en base als continguts treballats al curs.
- Oferir un banc de recursos pràctics d’interés.

Continguts

- Tema 1. Introducció a la Realitat Augmentada.
- Tema 2. Eines i recursos per a la Realitat Augmentada.
- Tema 3. Eines i recursos per a la Geolocalització.
- Tema 4. Projecte final.