INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

Instruments de tutoria i orientació en els itineraris
educatius de joves i adults. Recursos, orientacions i
estratègies per a promoure canvis positius a l’aula


Anna Baró


Descripció

Aquest curs pretén ajudar als formadors a tenir unes eines bàsiques per tal de gestionar
els conflictes l'aula i aportar una visió creativa en la dinamització de grups i en l'atenció
de la diversitat.

Objectius

- Adquirir eines i estratègies per dinamitzar la formació i promoure canvis positius a l’aula.
- Desenvolupar habilitats d’escolta activa i saber aplicar tècniques assertives.
- Conèixer les principals eines del coaching i PNL per millorar la gestió dels ritmes d'aprenentatge a l'aula i solucionar conflictes
- Conèixer estratègies per desenvolupar habilitats motivacionals.
- Atendre millor la diversitat de l'aula.
- Millorar la gestió dels diferents ritmes d'aprenentatge.
- Solucionar conflictes a l’aula mitjançant dinàmiques creatives.

Continguts

- Metodologies didàctiques d´intervenció en la formació i estratègies de conducció de grups.
- Estils docents.
- Recursos per aprendre a comunicar de manera que generi més motivació en els alumnes.
- Tècniques i estratègies per a promoure canvis positius a l’aula.
- Habilitats d’escolta activa, feedback i feedforward.
- Eines de coaching i PNL per millorar la gestió de l'aprenentatge i solucionar conflictes.
- Conèixer estratègies per desenvolupar els recursos personals de l’alumne.
- Actituds i estratègies davant un conflicte.
- Eines comunicatives per augmentar la motivació dels alumnes.
- Entrenament d’habilitats motivacionals.
- Orientacions docents per dinamitzar la formació