INICI _PROGRAMA INSCRIPCIÓ__ HORARIS_ACTIVITATS

CAMPS D'APRENENTATGE___ESPAI VIRTUAL_ TALLERS

 

Say it right.

Eila Adrover
Descripció

Un dels problemes amb el que ens trobem a les classes d'angles és que tant els alumnes
com el professorat es troben amb dificultats per tenir una conversa amb un mínim de fluidesa.
Amb la llengua oral els joves i els adults tenen algunes resitències que van en contra del propi procés d'aprenentatge.

Aquest curs oferirà un recull d'activitats que es poden treballar a les classes de llengua anglesa amb joves i adults
per desenvolupar la llengua oral i guanyar confiança i fluidesa en la parla.

Les temàtiques sobre les que plantejarem les converses tractaran sobre les competències que cal desenvolupar en els
contextos en què els adults de les nostres escoles habitualment poden comunicarse en llengua anglesa:
viatges, hotels, internet, comprensió d'indicacions i orientacions, informacions bàsiques, etc.

Objectius

1. Adquirir els coneixements bàsics per desenvolupar la llengua oral a les activitats d'aprenentage de llengua anglesa.
2.Millorar l'expressió oral. Millorar la confiança i la fluidesa en la parla
3. Conèixer activitats i estratègies didàctiques per desenvolopar la llengua oral amb l'alumnat d'anglés.
4. Perdre la por a parlar i com ensenyar a perdre la por als estudiants de llengua anglesa


Continguts

1. L'expressió oral a l'aula d'aprenentatge de llengua anglesa
2. Activitats i estratègies didàctiques per desenvolopar la llengua oral.
3. Estratégies i recursos per guanyar confiança en la parla de la llengua oral.