Inici | Presentació | Cursos | Tallers | Activitats | Horaris | Matrícula | Notícies | Espai Virtual | Lloc de realització

 CURSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes de Tecnologia Global per l'Educació de Persones Adultes

1a. Gestió Aules Virtuals Espai Virtual d'Aprenentatge. Núria de la Puente i Alex Cardona TARDA

1b. Recursos TAC per l'aula. Laura Férez. MATÍ

1c. Entorns d'Aprenentatge Personalitzat. Sheila Eroles. MATÍ

1d. Recursos TAC per l'aula. Laura Férez. TARDA

 

Educació i entorn

2a. Prejudicis i estereotips socials. Raquel Moreno i Sarai Samper. MATÍ.

2b. Paper de les escoles d'adults en l'acollida i la Integració de les persones immigrades. Sarah Hoeksma i Sarai Samper. TARDA

2c. Claus en els conflictes internacionals actuals. Josep Lluís del Alcázar. TARDA

2d. Formació de familiars i educació democràtica. Bernat Oró. AEPA. MATÍ.

2f. Tallers d'experiències d'art i educació. Xavier Sánchez i Gerard Fisas. TARDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenentatge de llengües

3a. Working on pronuntiation. Roger García Coll. MATÍ

3b. L'ensenyament i l'aprenentatge del Francès per a persones adultes. Rita Fois. MATÍ

3c. Llengua, cultura i recursos didàctics per l'ensenyament de llengües estrangeres. per confirmar. MATÍ.

3d. English Immersion. Roger García Coll. TARDA

 

Útils i Recursos per a l'educació de persones adultes

4a. Petits projectes tecnològics a l'aula. Josep Rivera. TARDA.

4b. Eines de creativitat per l'escriptura. Gemma Nadal. MATÍ

4c. Tècniques i dinàmiques per aumentar la motivació en la formació dels joves. Anna Baró. MATÍ

4d. Dansa oriental, consciència postural i treball a l'aula. Mercè Moral. TARDA.

4f. Metodologia per a la realització d'estudis de satisfacció i millora continuada de les escoles d'adults. Raquel Moreno i Sarai Samper. TARDA.

4g. Llengua oral i aprenentatge de segones llengües. MATÍ

4h. La casa de les 9 perles negres: Curs de consciència corporal. Jordi Estrada. MATÍ

4i. Programar per competències. Maria José Gregori . MATÍ

4j. Gestió emocional i Resolució de conflictes.
Cristina Carrasco. TARDA

4k. Taller de dibuix creatiu. Joan Gispert. MATÍ