Inici | Presentació | Cursos | Tallers | Activitats | Horaris | Matrícula | Notícies | Espai Virtual | Lloc de realització

Matrícula

 

Les dates de matriculació són del 17 de maig al 15 de juny.
.
A la secció Programa podreu trobar els diferents torns horaris de cada curs i taller.

Per informació podeu adreçar-nos un correu o posar-vos en contacte a través de la secretaria de l'escola d'estiu.

Podeu fer un itinerari de matí, un de tarda o bé un de tots dos. Per fer un d'aquests itineraris cal escollir un curs i un taller. Cada itinerari ofereix una acreditació de 30 hores.

Per fer la matrícula ompliu les dades que se us demanen quan feu un clic a Inici de matriculació:


Inici matriculació

L'Itinerari formatiu per acreditar 30 hores de formació integra la realització de dos tipus de formació:

1.-Activitats presencials :

  • 15 hores de curs
  •   3 hores de tallers
  •   6 hores de participació en experiències i activitats generals de l'escola

2.-Activitats no presencials :

  •  6 hores de treball a l'espai virtual. Aquest treball estarà guiat pels diferents professors dels cursos i tallers on l'alumne estigui matriculat.

El dia d'inici de la Escola d'Estiu caldà portar el resguard d'un ingrès únic de 10 euros per recollir el material. L'ingrès es farà al número de compte següent, especificant clarament el nom del remitent.

La Caixa:

2100 0321 62 0200121139


Si teniu dubtes podeu enviar-nos un correu a educacioadults@gmail.com