I Inici I Presentació I Seminaris I Experiencies I Horaris I Inscripció I Espai virtual

 

Cursos virtuals

1. Orientacions i estratègies per realitzar un lideratge educatiu i creatiu.
Coord. Ana Baró

2. Updated tools for up-to-date teachers. Llengua anglesa per a joves i adults
Coord. Eila Adrover

3. Arteràpia i educació de joves i adults
Coord. Arturo Solari

4. Estratègies educatives basades en la Neuroeducació, el pensament computacional i les TAC.
Coord. Félix Eroles

5. La competència creativa a l' aula
Coord. Javier Villatoro

6. Integració de destreses a l'aula de llengües.
Coord. Javier Villatoro

7. L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura dels joves i els adults
Coord. Ángel Marzo