I Inici I Cursos Virtuals I Experiencies I Horaris I Inscripció I Espai virtual

Seminaris

1. Educació bàsica pel segle XXI
Coord. Javier Íñiguez

2. La llengua eix d'aprenentatge i cohesió
Coord. Ísis Sanz i Ester Rams

3. Informàtica i comunicació. Reptes per l'educació al llarg de la vida.
Coord. Quim Balaguer

4. Preparació pel món del treball. Eines bàsiques i orientació.
Coord. Ramón Paraiso

5. Metodologia i educació de persones adultes
Coord. Anna Gómez