I Inici I Seminaris I Cursos Virtuals I Experiencies I Horaris I Inscripció I Informació Escola d'Estiu I Espai virtual

Salutació de la Consellera

Presentació de la Federació de Moviments de Renovació Pedagógica

Presentació

Una societat pot decidir que creixerà comptant amb tots els seus membres o bé optar per impulsar el creixement
només d ela minoria més capaç, més poderosa, més vàlida segons uns o altres criteris. Les propostes educatives
durant l'etapa adulta de la vida són especialment sensibles a les opcions socials que entre tots acabem
duent a terme. ¿ Volem una societat que doni oportunitat a tos els seus membres sigui quin sigui els seu origen,
la seva formació inicial, la seva condició econòmica, social o cultural ?

Una educació pel segle XXI ha de fer possible a totes les persones, tinguem l'edat que tinguem, de disposar d
el coneixements bàsics per entendre la societat i ser partícips de totes les possibilitats que l'entorn
i el moment històric ens permeti. L'educació pot contribuir a fer una societat integrada i capaç d'enfrontar-se
als reptes més complicats.

L'educació o és inclusiva o esdevé una eina de segregació , d'imposició, de prevalença dels interessos
de minories. Entenem l'educació de base de les persones adultes com una eina per aconseguir
aquest societat integrada i plena. Parlem d'un àmbit educatiu en el que intervenen múltiples agents des de
institucions i grups molt diversos. Pensem que és imprescindible
que treballem per trobar les connexions que poden reforçar la feina.

Aquest any hem plantejat sis seminaris amb els pensem iniciar sis línies de treball en la que en puguem trobar els
diferents actors de l'educació bàsica de joves i adults:

1. Un dret a educació bàsica universal sense límit per raó d'edat, per l'origen de les persones,
adaptada als paràmetres culturals i identitaris de cada persona o grup cultural. Cal un debat
profund de fins a on arriba aquest aquesta educació, quins són els seus continguts,
cap a on caldria que s'orientés.

2. Una cura especials per la llengua de país i les llengües que són vehicle de comunicació, eines de relació,
instrument d'identitat i de futur compartit. L'aprenentatge de la llengua és un pilar bàsic en una societat intercultural,
diversa, respectuosa de les cultura i amb voluntat de constituir espais de comunicació de construcció col·lectiva.

3. Una educació al compàs dels instruments i llenguatges tecnològics els sistemes de comunicació actuals

4. Una formació de base que permeti a les persones inserir-se en el mon del treball
amb plenes garanties a partir de les seves capacitats i la seva singularitat

5. Una educació que permeti a les persones participar en el seu entorn i que respecti la diversitat cultural i potencií tots
els elements socials i culturals de cada racó de la societat. A través de la qual aprofitem el cabdal de coneixement col·lectiu
i aprenguem a decidir col·lectivament el nostre futur.

6. Que parteixi de reconèixer l'especificitat de cada etapa de la vida i cerqui metodologies específiques per donar
resposta a reptes que cada subjecte es planteja i als que hem d'entomar col·lectivament.


Plantegem l'Escola d'Estiu com l'espai per treballar en aquest projecte col·lectiu amb la força de tots el agents implicats,
educands i educadores, entitats i persones que vulguin fer la seva contribució i aprendre amb el altres un camí cap a la
constitució d'espais educatius que afavoreixin l'autonomia i la cooperació.

Ho fem d'una manera especial aquest any que es compleix el 40è aniversari de l'Escola d'Estiu
Per una nova escola pública catalana en la que reclamava una escola per a les persones adultes que no tan sols
s'insereixi en la realitat a través de l'anàlisi, la reflexió, i el diagnòstic sinó que pren decisions i actua en la transformació
de l'entorn fins al màxim de les seves capacitats d'incidència.

En aquest desè aniversari de la nova etapa de l'Escola d'Estiu animem a tos els agents dels diversos àmbits de l'educació
a que participin en els seminaris i contribueixin a continuar reformulant propostes per l'educació que totes les persones
necessitem a la societat actual.

Benvingdes i benvinguts a la vostra Escola d'Estiu

Carla de Lorenzo, Angel Marzo, Ramon Paraiso i Isabel Redaño

Equip de Coordinació de lEscola d'estiu 2016