I Inici I Presentació I Seminaris I Cursos Virtuals I Experiencies I Horaris I Inscripció I Informació Escola d'Estiu

Transformar l'educació des del compromís social i col·lectiu


Un any més, amb models renovats i arrelats al territori, les Escoles d'Estiu oferim una formació propera, de professionals
de l'educació per a professionals de l'educació, amb un gran nivell de reflexió sobre l'actuació i la pràctica, únic a Europa,

Una formació que es desplega en una àmplia xarxa territorial per fer arribar els processos transformadors a les escoles
i a la societat, er continuar amb les dinàmiques renovadores i innovadores que generin un canvi d'estructures real.
Volem deixar palès, amb un sol lema i concrecions metodològiques diverses, que la transformació és possible
i que forma part del present, donat que hi ha molts centres que estan immersos en aquests processos de canvi.

Davant dels canvis socials, els professionals de l'educació estem entomant grans reptes en relació a l'enfocament
de l'aprenentatge. Cadascun d'aquests reptes, desgranats i treballats en la justa mesura, han suposat petits - grans
avenços en el funcionament de l'escola.

Avui en dia seguim lluitant per fer realitat l'educació inclusiva, mantenir l'escola de qualitat, amb noves mirades i
acompanyants de viatge, però amb objectius comuns: una escola equitativa, compensadora de desigualtats,
inserida en el món del segle XXI.

La innovació ens ha de dur a una revolució, on l'aprenentatge superi la parcel·lació de les matèries i tingui
un tractament holístic, que parteixi de les necessitats reals dels nostres alumnes per acompanyar-los en la seva
formació per esdevenir ciutadans de ple dret.

La transformació educativa, un any més, la duem a terme professionals entusiastes, que, gaudint de la nostra feina
i des de la professionalitat, volem generar canvis en el paradigma educatiu, educant amb els valors i el compromís ètic
que ens caracteritzen. Aquesta metamorfosi serà possible gràcies al granet de sorra que aportem per a que aquest
món global sigui més digne, més just i més solidari amb les generacions presents i futures.


Endavant i bona Escola d'Estiu.

Equip coordinador
Jaume Aguilar, Pilar Gargallo i Teresa Ciurana

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya