Inici | Presentació | Itineraris | Tallers | Activitats | Horaris | Inscripcio| Espai Virtual | Lloc de realització

Inscripció

Aquest any podeu fer itineraris presencials i/o virtuals. Cada itinerari ofereix una acreditació de 30 hores i s'organitza de la següent manera:

1.-Activitats presencials :

  • 12 hores comunes per a tot el grup que tindran un coordinador o coodinadora.
  • 6 hores de tallers i experiències.
  • 4 hores de conferències i debats.

2.-Activitats no presencials :

  • 8 hores de treball a l'espai virtual. Aquest treball estarà guiat pels diferents professors dels cursos i tallers on l'alumne estigui matriculat.

 

 

 

 

Nota: Les persones que només vulguin fer un taller o participar de forma esporàdica en algun curs estàn exemptes de pagament però han d'omplir el formulari.