Inici | Presentació | Itineraris | Tallers | Activitats | Horaris | Inscripcio | Espai Virtual | Lloc de realització

Presentació

Companyes i companys,

Oferim una nova escola d'estiu com  un espai de formació i també d'enfortiment  dels mestres, educadors i educadores que treballem amb persones adultes a Catalunya. En els darrers temps la nostra tasca ha d'enfrontar-se a nous reptes. Per aquest motiu, cada vegada veiem més necessària una formació cooperativa i responsable que ens ajudi a complir amb el compromís social que tenim.

L'educació d'adults en totes les seves modalitats és necessària perquè moltes persones puguin superar situacions difícils. En aquest context, entenem l'educació d'adults, com una eina per recuperar el futur, per obrir espais per a la iniciativa col·laborativa i el compromís.

Aquest any oferim dos itineraris previs, uns itineraris presencials de matins al juliol i altres virtuals com en anys anteriors.

El lema amb el que treballarem és:

Recuperar el futur: iniciativa i compromís

Angel Marzo Guarinos

Secretaria del Grup Organitzador

 

 

 

 

Carta de la Consellera

Escola d’Estiu 2013


L’escola d’estiu ha estat lligada des dels seus inicis, fa ja noranta-nou anys, a l’esperit de renovació pedagògica que caracteritza el professorat de Catalunya, i ha esdevingut un espai de trobada imprescindible, on, any rere any, mestres, professors i professores poden actualitzar coneixements, intercanviar experiències i reflexionar sobre la seva pràctica docent.

La força de la innovació i la renovació de les escoles d’estiu i la convicció que l’estimació a la professió de docent és imprescindible per avançar en la pràctica educativa, han esdevingut un model de formació amb uns ferms ideals pedagògics al servei de l’educació d’aquest país.

L’especificitat de l’escola d’estiu permet compartir espais de temps, durant uns dies, en uns entorns educatius diferents dels de la resta del curs, per intercanviar coneixements i avançar, així, en la pròpia formació, tant individual com col·lectiva, orientada a l’enriquiment mutu per a la millora de la pràctica educativa.

Els protagonistes de l’escola d’estiu són els mateixos docents que, agrupats en diferents col·lectius -moviments de mestres, associacions de docents o col·legis professionals-, organitzen la seva pròpia formació. Una formació arrelada al medi i al territori, que dóna a cada escola un tarannà propi, una identitat pròpia. I. conseqüentment, una diversitat en les maneres de fer, que enriqueix la reflexió i l’actualització professional.

Haver sabut conservar, al llarg dels anys i independentment dels moments difícils, l’esperit innovador de les escoles d’estiu, que, com petjades pedagògiques, continuen sent el punt de partida de la renovació pedagògica del nostre país, és un mèrit que el Departament d’Ensenyament reconeix als mestres del nostre país, i el motiu pel qual està compromès des de fa molts anys amb les escoles d’estiu com un dels nostres
patrimonis pedagògics més preuats.

 


Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Carta del President de la FMRP

Si planifiques un any, sembra blat.

Si planifiques una dècada, planta arbres.

Si planifiques per una vida, educa persones.

Kwan Tzu ( 300 a .C.)

 

 

Educar persones és l'essència de la nostra tasca com a docents, és el nostre compromís i la responsabilitat que compartim amb tota la comunitat educativa i la societat.

L'escola catalana ha estat - i ha de continuar sent- una important eina de cohesió i de millora social. Malgrat les greus dificultats econòmiques i socials, les famílies confien en la formació dels seus fills per generar un futur millor.

Els docents hem de ser capaços d'assumir aquest important repte mantenint els principis d'equitat, participació, compromís social, laïcisme , renovació ... que inspiren el model d'escola catalana que ara tenim.

Segons totes les enquestes, els metges i el professorat tenim un alt grau de prestigi i acceptació social. Es reconeix l'esforç que estem realitzant i es valora la importància dels serveis pel present i futur de les noves generacions i del país.

Acabat aquest curs complicat per a l'ensenyament i les escoles a Catalunya, volem que l'Escola d'Estiu contribueixi a reforçar l'aposta per la millora i el canvi basat en la reflexió, l'intercanvi i el treball compartit entre el professorat.

Des de les diverses organitzacions de les Escoles d'Estiu us encoratgem a participar-hi i a gaudir de l'oportunitat de formar-nos conjuntament. Junts, podem!

 

Jaume Aguilar Vallès

President de la Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.