Inici | Presentació | Itineraris | Tallers | Activitats | Horaris | Inscripcio | Espai Virtual | Lloc de realització

Itinerari 7: Recursos i estratègies per a l'alfabetització comunicativa de persones migrades.

Objectius

  • Conèixer i compartir recursos i estratègies per a l’alfabetització de persones adultes en un llengua estrangera diferent a la materna.
  • Compartir les dificultats –i les possibles maneres de superar-les– que tenim en l'alfabetització dels nous i les noves ciutadanes.
  • Compartir estratègies per introduir les TIC en el procés d’alfabetització.

Continguts

  • Sessió 1: Alfabetització de persones adultes migrades: la gestió dels diferents nivells de comprensió i expressió oral i lectoescriptora presents en la mateixa aula
  • Sessió 2: Anàlisi dels mètodes i recursos que fem servir i aspectes a considerar a l’hora de crear-ne de nous.
  • Sessió 3: Alfabetització i TIC (sessió amb ordinadors).
  • Sessió 4: La postalfabetització.

Metodologia i dinàmiques de treball:


La metodologia d'aquest curs serà molt participativa, ja que es pretén compartir recursos, dificultats, estratègies, metodologies en base a l’experiència de les persones que hi participin.