Cicle de Debats
Informació, documentació i assessorament
Activitats amb altres institucions
2a Escola d'Estiu

 

Cicle de Debats

Al mes de novembre del 1997, coincidint amb un acte de presentació de SAÓ, vam iniciar un cicle de xerrades-debat. Vam comptar amb la presència d'Ettore Gelpi, que va aportar a l'acte la seva conferència-debat sobre Participació i Educació d'Adults. La presentació va tenir lloc al Centre d'Estudis i Recursos Culturals de Barcelona -Pati Manning-, C/ Montalegre, 7. Van assistir-hi 40 persones de diferents àmbits de l'educació d'adults.

Amb aquesta xerrada comença un cicle de debats trimestrals que tenen l'objectiu de treballar diferents aspectes i temàtiques d'interés actual en relació a l'educació i formació de persones adultes. En els propers debats vam tractar temes del tipus: Com afecta la Reforma Educativa a l'educació d'adults; Característiques dels adolescents;Paper de les entitats locals en els processos de formació continuada;...

També vam començar a participar en l'organització i creació dels Espais Oberts de Comunicació, trobades de periodicitat mensual que reuneixen a professionals en Educació de Persones Adultes, per discutir temes d'actualitat i interés dins aquest camp formatiu. La primera d'aquestes trobades va tenir lloc els dies 7 i 8 de novembre a la masia Can Bordoi (Llinars del Vallès) i sobretot es va centrar en presentar el projecte dels Espais i planificar la tasca a desenvolupar al llarg del curs. Hi van participar 32 persones.

tornar amunt

 

Informació, documentació i assessorament

L'Associació, després de l'empenta inicial, participa en diversos espais, ofereix els seus seveis d'assessorament i orientació, i organitza activitats de l'interés dels professionals de l'Educació d'Adults.

Aquestes són algunes de les actuacions que SAÓ porta a terme en aquest temps:

- S'ha obert un espai nou per a mestres, entitats, municipis, sindicats, i altres agents socials.
- Informació sobre activitats i recursos
- Assessorament per a la realització de projectes

Així, els divendres de cada setmana de 9'30 a 13'30h oferim un servei d'informació i assessorament vers l'educació i la formació pemanent a les persones, entitats i institucions que estiguin interessades.

D'altra banda, vam posar a l'abast de totes aquelles persones interessades, la nostra plana WEB que informa de les activitats que realitzem, o estem organitzant.

Per tal d'intercanviar experiències, valorar les activitats, portar a terme estudis o treballs de forma conjunta, l'Associació està directament en contacte i col.labora amb diversos municipis, com els del Masnou i el Vallès Oriental.

També vàrem rebre demandes de professionals d'escoles d'adults, centres penitenciaris, estudiants universitaris i alumnes en pràctiques.

tornar amunt

 

Activitats amb altres institucions

L'Associació dona cobertura a l'àmbit d'educació d'adults de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (MRPC). SAÓ participa en les activitats que es realitzen a la Federació de MRPs, i col.labora en aquesta organització, amb el seu fons documental i amb l'assessorament sobre la temàtica d'educació d'adults.

En el món de la telemàtica vam iniciar una col.laboració amb l'Associació CIRCULUM que potencia l'ús de la telemàtica en els processos de formació. A partir d'aquesta col.laboració participem directament a la llista Eduadultos d'informació i intercomunicació per via telemàtica.

També estem en contacte amb altres associacions, com l'Associació Gitana de Sabadell, el GRAMC o GAMA, amb l'objectiu de realitzar conjuntament treballs referents a la formació i l'educació de persones adultes, estar informats i informar de novetats i/o discutir dels temes comuns.

Amb d'altres entitats també es manté un contacte habitual: la MESA d'Educació d'Adults de Catalunya, la Universitat, el Centre d'autoformació de l'UGT, la xarxa d'entitats dels països mediterranis CLAM,...

tornar amunt


2a Escola d'Estiu

L'Educació d'adults viu un moment de creixement i alhora de reorganització. La societat sap que la formació i l'educació són eines clau per a la construcció personal i social. En aquest context presentem la segona edició de l'Escola d'Estiu de l'Educació i la Formació de Persones Adultes, de l'1 al 8 de juliol del 1998.

Definir una educació i una formació de qualitat per a les persones adultes és una feina que implica dominar un context complex. Ha passat el moment en que qualsevol oferta educativa era bona pel fet de formular-se, cada cop més les persones adultes saben allò que els convé, allò que serveix per a resoldre els seus problemes, per a ajudar-les a construir la societat que volen i per a desenvolupar plenament les seves possibilitats. En aquest context la tasca del formador, del mestre, de l'educador de persones adultes així com el paper actiu dels participants esdevenen unes de les claus del procés.

En base a l'experiència de la primera escola d'estiu, vam introduir alguns elements nous per tal de donar-li una dimensió més oberta i que pogués arribar a sectors més diversos de la comunitat educativa, que en el cas de l'educació d'adults i l'educació permanent són amplis sectors socials.

tríptic 2a Escola d'EstiuL'Escola es va realitzar en col·laboració amb TAREPA i vam fer una oferta conjunta de cursos a Barcelona i València. També 18 entitats van col·laborar en l'organització i desenvolupament de les activitats, que comptaven amb el suport que la Diputació de Barcelona principalment i en alguns aspectes concrets de la Federació de Municipis, la Facultat de Pedagogia de la UB i de la Direcció General de Formació d'Adults.

L'objectiu a aconseguir era donar opcions als professionals més enllà del que és més convencional. Érem conscients per l'experiència de la 1ª Escola d'Estiu que no cobriríem tots els cursos. De fet, la nostra previsió inicial era entre 12 i 15 cursos. A més aquesta Escola d'Estiu també era possible gràcies a la consolidació d'un incipient moviment educatiu al voltant de l'associació Saó i del suport de la Federació de Moviments. de Renovació Pedagògica.

L'escola d'estiu va dur a terme 12 cursos (15 hores), 1 taller (6 hores) i altres activitats complementàries. El nombre total de participants es va situar al voltant de les 120 persones, i els matriculats en els cursos van ser 84. Aquestes 84 persones van ocupar 121 places als cursos, ja que algunes van fer més d'un curs o taller. Les activitats comunes van tenir una participació més fluixa i pensem que va ser perquè l'horari estava molt atapeït. Vam concloure que resultaria positiu oferir més dies amb un horari menys intens. Cal reconèixer la funcionalitat dels cursos intensius, però també el fet que no van afavorir la interrelació dels i les participants en els diversos cursos.

Podem parlar d'una 2ª Escola d'Estiu que consolida els resultats del curs passat i els incrementa en un 20% a nivell de nombre de participants i quantitat d'activitats realitzades. Vam fer una valoració positiva, tant nosaltres com els participants, el model d'Escola d'Estiu, que crea un marc distés i específic de treball, i que alhora permet aprofundir des de la pràctica. El local i la infraestructura que ens va oferir la Diputació de Barcelona resulta un entorn per al treball idoni, que agraïm i valorem.

La implantació més ferma d'aquest servei dins l'oferta de l'educació i la formació de persones adultes depèn fonamentalment de que tinguem un moviment educatiu cada vegada més sòlid i continuem treballant en aquest camí. .

Entenem que l'Escola d'Estiu:

1) està lligada als moviments de renovació pedagògica de la localitat o comarca, i promou una Educació i Formació de persones adultes de qualitat i arrelada al medi.

2) és un lloc on els treballs realitzats durant el curs formatiu pels diferents agents social de l'educació de persones adultes (eines de treball, experiències educatives, estudis, recursos, iniciatives...) es donan a conéixer, per propiciar l'inici de noves activitats que animin a la constitució de nous grups de treball i a la promoció de noves actuacions en el camp de l'educació de persones adultes.

3) és un element del procés de construcció d'una educació d'adults catalana arrelada a l'actualitat i a les experiències del moment, on es proporciona als professionals alguns dels recursos necessaris perquè puguin oferir un ensenyament veritablement arrelat al territori.

4) té una actuació que inclou com a aspectes rellevants:

- La formació permanent del professorat a través de la programació d'activitats que hi incideixin directament. L'objectiu és que els cursos siguin pràctics i de qualitat, lligats a la realitat concreta i que aportin aspectes renovadors dins el camp de la formació de persones adultes.

- L'organització d'un lloc de trobada per a mestres, agents i professionals implicats en l'educació d'adults. Per tal que l'Escola d'Estiu tendeixi a ser un marc d'expressió on poder posar en comú les pròpies iniciatives i intercanviar informacions.

5) fomenta la participació activa de les persones que hi assisteixen, per tal que sigui de tots els i les participants, el lloc on poder opinar i expressar-se.

Per aquests motius vam oferir una àmplia oferta de cursos en els diferents àmbits de la formació. Els cursos estaven plantejats amb una metodologia oberta i participativa. Es van organitzar grups de treball, seminaris, exposició d'experiències...

espai de formació amb Elisabet Uribe

Els cursos a Barcelona van estar organitzats temàticament en quatre àrees:

Àrea 1: Metodologia i instruments per a la planificació, la gestió i el desenvolupament. Per posar a l'abast dels agents de la formació recursos i eines que els permeti planificar, gestionar i desenvolupar les seves actuacions dins l'educació d'adults amb coneixement d'estratègies que facilitin la seva tasca com a educadors/es.

Àrea 2: Educació bàsica d'adults i autoformació. Amb objecte d'integrar les activitats existents i compartir les noves iniciatives i estratègies de treball en el camp de la formació.

Àrea 3: Educació comunitària i educació per al desenvolupament. Com a mitjà per a conéixer altres perfils de la formació i l'educació de persones adultes. Amb la intenció d'aportar elements educatius per a treballar amb grups específics, i obrir noves àrees de treball educatiu com són la música, l'expressió corporal, l'ecologia, la intel.ligència emocional, la prevenció de drogodependències, l'alimentació i el consum...

Àrea 4: Recursos per a professor/es i formadors/es. Amb els cursos d'aquesta àrea volem posar a l'abast dels i les participant metodologies i mitjans tecnològics per a la intervenció en el terreny de l'educació, així com incidir en la recollida i difusió de les informacions al servei de la millora de la qualitat de l'educació.

L'Escola d'Estiu ofereix un espai adreçat als diferents agents implicats en l'educació i la formació de persones adultes. El públic destinatari són els responsables de programes formatius, els tècnics d'institucions públiques i privades, els educadors, els informadors, els estudiants, els col.laboradors/es, i altres agents implicats en l'orientació i la formació.

La nostra finalitat va ser oferir a cada participant, des de la seva experiència i les seves possibilitats, un espai de participació i reflexió.

Clica aquí si vols descarregar en el teu ordenador el programa de la 2a Escola d'Estiu
tornar amunt