ESCOLA D'ESTIU DE L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 2008

Educadults/es

Una educació per als homes i dones del segle XXI