ESCOLA D'ESTIU DE l'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES 2007

Feu un clic aqui per anar a l'Escola d'Estiu del 2008

Escola d'Estiu 2008

Tema:

Educació de Persones Adultes: veus diferents, projectes compartits

Dates:

2 al 6 de juliol de 2007

Lloc de realització

Escola de la Dona. Espai Francesca Bonnemaison. C/Sant Pere més Baix 7. 08003 Barcelona.

Matriculació

Matrícula oberta fins a l'inici de l'Escola d'Estiu

Secretaria

Grup Organitzador Escola d'Estiu de l'Educació de Persones Adultes.Federació de Moviments de Renovació Pedagògica Av. Drassanes,3 - 3ª planta 08001 - Barcelona. T. 686 56 01 49 Fax 93 301 75 50 educacioadults@gmail.com

 

Salutació

Benvingudes i benvinguts a la plana de l'Escola d'Estiu. Aquesta WEB és la porta d'entrada a nostre espai de formació. Anirem actualitzant les informacions periòdicament i donant resposta als vostres suggeriments o demandes sempre que sigui possible. També podeu adreçar-vos a la nostra secretaria per email o per telèfon.

Matriculació 2007

Podeu començar la matricula als cursos que us indiquem a continuació.

Per matricular-vos heu d'enviar un correu electrònic amb l'assumpte matriculació i el vostre nom a la següent adreça, educacioadults@gmail .com , o bé per fax al 93 301 75 50 ( indiqueu també escola d'estiu educació adults ) aportant, necessàriament, les següents dades personals.

1.    Nom.

2.    Cognoms.

3.    El vostre DNI o NIF( amb lletra).

4.    Adreça ( Carrer, numero, pis, localitat i codi postal).

5.    Telèfons de contacte.

6.    Correu electrònic.

7.    Localitat, centre, institució, entitat o associació amb la que treballeu. En el cas que no sigueu mestres especifiqueu si sou alumne/a d'alguna escola.

8.    . Curs o cursos als quals voleu matricular-vos (màxim de dos, un en horari de matí i l'altre en horari de tarda).

Un cop haguem fet la vostra sol·licituds d'inscripció rebreu un correu electrònic amb el comprovant de matrícula.

 

Com en anteriors edicions els cursos són gratuïts i reconeguts pel Departament d'Educació.

Veure horari de l'escola d'estiu

 

Els cursos

1. Programes de Tecnologia Global per l'Educació de Persones Adultes:

Curs de matí: M Curs de tarda : T

•  M/T Eines útils a l'escola: treball fotogràfic i power point Toni Balsera.

•  T Dinamització de grups de formació en TIC . Bernat Oró AEPA.

•  T El wiki: una eina per treballar col·laborativament. Juan Miguel Muñoz .

•  M Recursos multimèdia a l'aula de formació de persones adultes. Pepa Valdelvira, Jordi Fontich i Laura Férez. Introducció

•  T Recursos multimedia a l'aula de formació de persones adultes Avançat . Pepa Valdelvira, Jordi Fontich i Laura Férez.

•  M Bases de dades. Gestió de l'acció educativa . Rosa Canet

 

2. Educació i entorn

 

.

•  M Paradoxes interculturals amb Web Quest . Mayka Lahoz, Maite Moreno i Manel Vilaró

•  M Aprenentatge dialògic i impacte en les pràctiques educatives de persones adultes d'èxit. Laura Ruiz CREA

•  T Educació i Inserció sociolaboral de les dones . Aurora Mazariegos

•  M Grups heterogenis com a mètode d'èxit en l'aprenentatge. Esther Cañada. AEPA

3. Temes sobre útils pedagògics i recursos

•  T Lectura literària i suport audivisual . Joan Marc Ramos.

•  T La guia didàctica pel mestre d'Educació d'Adults: Metodologies, recursos didàctics i estratègies d'avaluació. Carme Ruiz Bueno

•  M Taller de pintura creativa . Joan Gispert.

•  M Ecologia personal per millorar la qualitat de vida . Giuseppa Lulli. 1

•  T Recursos a l'aula per el treball dels drets humans. David Medina

•  M Tractament de la mort i el dol en les escoles d'adults . Jesús Cosidó

•  T De l'aula a l'escenari . Noemí Rodríguez i Olga Viñals.

•  M L'Expressió artística com a eina pedagògica . Arturo Solari.

•  T El nou perfil d'alumnat d'adults: l'adolescència que prové de secundària Pilar Balagué i Josep Lluís Rodríguez

•  Coneix-te mitjançant les emocions. Xavier Sort

 

 

Tallers, experiències, taula rodona

 

TALLERS

•  Risoteràpia - Tarda

•  Greenpeace visionat i comentari de Una verdad incomoda- Tarda

•  Acreditació de l'experiència prèvia.

•  Història de l'art per a persones adultes: la revolució

•  Taller vivencial: La festa dels Sentits - Matí

•  Taller d'ecologia personal. Pina Lulli

•  Taller de conversa d'anglès: Matí i Tarda

•  Taller d'introducció a la sintaxis visual. Propostes d'anàlisis d'imatges Ruidophoto 

•  La cura de la vida, centre de l' educació. Nuria Beitia . Duoda

•  Estratègies innovadores en la pràctica educativa amb persones adultes immigrades des de la perspectiva de gènere. Carme Expósito

•  L'us educatiu de les TIC. Guillem Bautista

 

PROPOSTA EXPERIÈNCIES

 

•  Presentació de les Conclusions del VIII Congrés de Persones Participants en Alfabetització. FACEPA

•  Les tertúlies literàries i musicals dialògiques. FACEPA

•  Monosíl·labs

•  Presentació del llibre Nombres de mujer

 

 TAULES RODONES

•  Veus diferents Espais compartits

•  L'educació a distancia: situació actual i reptes

•  Un marc social i normatiu per a l'educació de persones adultes

 

 

  1a. Eines útils a l'escola: treball fotogràfic i power point

 

El curso de edición fotográfica y presentaciones de powerpoint está pensado
para aquellas personas que necesitan enriquecer sus exposiciones
gráficamente.

Objectius

A partir de las cámaras digitales, poder personalizar las fotografías
mediante técnicas de edición y poder crear presentaciones gráficas dinámicas
y personalizadas.

Continguts

Paso de las fotografías digitales al pc.
Edición fotográfica mediante programas informáticos.
Creación de presentaciones en powerpoint.

 

1b. Dinamització de grups de formació en TIC. Bernat Oró

 

 

La introducció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ha provocat un canvi social i econòmic a nivell mundial: passem d'una societat que tenia el seu fonament econòmic en la indústria a una altra centrada, cada vegada més, en el traspàs d'informació i de coneixement. La Societat de la Informació basa la seva productivitat en la capacitat de generar i intercanviar coneixement. Per a formar part d'aquesta societat és necessari que les persones tinguem uns coneixements mínims: coneixements per a utilitzar l'ordinador, capacitat de saber relacionar informacions, capacitat per accedir i interpretar els missatges dels mitjans...

 

Aquest canvi ha creat una divisió important entre les poques persones que tenien accés a les TIC, i les que en quedaven al marge degut a la seva manca de recursos. Aquesta divisió, que s'inicia a principis dels anys 70, és coneguda popularment com a “fractura digital”.

 

Per tal de superar aquesta desigualtat creixent, hem de crear espais i desenvolupar estratègies on garantir tant l'accés a les TIC (alfabetització digital) com l'educació per al seu bon ús (alfabetització mediàtica). L'alfabetització mediàtica és la capacitació per ordenar, valorar i analitzar des d'un punt de vista crític el volum d'informació que puguem trobar a través de les TIC. I alhora, també adquirir el suficient coneixement teòric dels mitjans de comunicació perquè les persones puguin crear, editar i publicar les seves propostes.

 

 

Objectius

 

•  Aprendre a dinamitzar de manera pràctica i participativa grups de persones que volen aprendre a utilitzar els ordinadors i internet.

•  Analitzar els reptes i les necessitats que planteja la societat de la informació.

•  Reflexionar sobre l'alfabetització digital i l'alfabetització mediàtica com a estratègies per lluitar contra la fractura digital.

•  Conèixer i compartir bones pràctiques, experiències d'èxit i innovadores en l'aprenentatge de les TIC.

•  Conèixer en profunditat la pautes metodològiques de com treballar amb grups d'alfabetització mediàtica de manera democràtica i dialògica.

 

1c. El wiki: una eina per treballar col·laborativament

 

Objectius

• Conèixer què és un wiki i quines són les seves característiques principals.

• Analitzar diferents wikis educatius i dissenyar estratègies d'aplicació a l'aula.

• Aprendre a crear i gestionar un wiki a Wikispaces

 

Continguts

• Què és un wiki?

• Els wikis com a recurs educatiu

• Els components d'un wiki:

? Les pàgines, el menú de navegació, el menú d'edició

• Creació, edició i gestió d'un wiki:

? Registre, pàgines, enllaços, imatges, fitxers (documents de text, imatges i multimèdia), usuaris convidats

? La plantilla y el logo

 

 

 

1d. Recursos multimèdia a l'aula de formació de persones adultes

 

El curs presenta una sèrie de recursos multimèdia per fer servir directament a l'aula amb

l'alumnat jove i adult i proporciona els coneixements bàsics informàtics que calen per poder-los emprar. També aportarà d'altres recursos perquè el professorat pugui trobar noves

activitats adaptades al seu alumnat. Tots els recursos seran avaluats des d'una perspectiva

psicopedagògica i s'aportaran estratègies didàctiques per la seva implementació a l'aula.

 

Objectius

 

. Conèixer diversos recursos multimèdia per fer servir en la pràctica quotidiana a l'aula

· Conèixer les eines bàsiques informàtiques que calen per emprar el recursos multimèdia.

· Conèixer programes que permeten realitzar activitats adaptades al nostre alumnat.

· Adquirir uns criteris d'avaluació dels diversos recursos multimèdia que existeixen per tal de

fer-los servir de manera crítica i optimitzar el seu ús.

· Aprendre diverses estratègies didàctiques per fer servir els recursos multimèdia a l'aula.

 

 

1e. Recursos multimèdia a l'aula de formació de persones adultes. Avançat

 

El curs presenta una sèrie de recursos multimèdia per fer servir directament a l'aula ambl'alumnat jove i adult i proporciona els coneixements bàsics informàtics que calen per poder-los emprar. També aportarà d'altres recursos perquè el professorat pugui trobar noves activitats adaptades al seu alumnat. Tots els recursos seran avaluats des d'una perspectiva psicopedagògica i s'aportaran estratègies didàctiques per la seva implementació a l'aula.

 

Objectius

 

•  Conèixer diversos recursos multimèdia per fer servir en la pràctica quotidiana a l'aula

•  Conèixer eines informàtiques avançades que calen per emprar el recursos multimèdia.

•  Conèixer programes que permeten realitzar activitats adaptades al nostre alumnat.

•  Adquirir uns criteris d'avaluació dels diversos recursos multimèdia que existeixen per tal de fer-los servir de manera crítica i optimitzar el seu ús.

•  Aprendre a treballar amb una plataforma Moodle.

•  Aprendre diverses estratègies didàctiques per fer servir els recursos multimèdia a l'aula.

 

 

1.f Bases de dades. Gestió de l'acció educativa

 

Una part important de l'educació és la que ajuda a les persones a recollir-la informació que necessita, a ordenar-la i a saber cercar-la en el moment convé. Avui tenim eines que ens ajuden a treballar amb la informació potenciant la nostres possibilitats. És per això que saber utilitzar-les esdevé un objectiu tant per mestres i les mestres com per les persones que estan estudiant.

 

El nostre curs es centra en una d'aquestes eines: la base de dades. Pretenem explicar com construir-la, com utilitzar les ja existents i quines són les utilitats que poden tenir per a la gestió de l'escola, i també com a recurs didàctic per als nostres alumnes.

 

Pretenem que cada participant al curs segueixi tots els passos per dissenyar i crear una base de dades a partir del treball i els coneixements adquirits al curs.

 

Continguts

 

•  A partir de les necessitats de gestió de la informació, observar, analitzar i relacionar els aspectes de la realitat en la qual treballem

•  Dissenyar una base de dades que ens permeti estructurar la informació de manera útil

•  Construir una base de dades i aprendre a utilitzar-la

•  Comprendre algunes capacitats que es desenvolupen amb el treball amb bases de dades com a eina didàctica amb els alumnes.

•  Aplicar el que hem après en situacions de la vida quotidiana tant dels docents com dels participants al curs.

 

 

2a. Paradoxes interculturals amb webquest

 

Objectius:

 

Conèixer, reflexionar al voltant de la pedagogia intercultural.

 

Continguts:

 

•  L'hermenèutica

•  Els prejudicis

•  El relativisme cultural

•  L'etnocentrisme

•  Intercanvi d'opinions

•   

A partir de 5 o 6 paradoxes seleccionades en diversos formats es proposarà a l'alumnat l'elaboració d'una miniwebquest i posteriorment totes formaran part d'un blog del curs.

 

 2b. Aprenentatge dialògic i impacte en les pràctiques d'èxit d'educació de persones adultes.

 

Continguts:

 

•  Principis de l'aprenentatge dialògic.

•  Antecedents: Formació cultural dialògica als ateneus i al moviment obrer durant la II República.

•  Aplicacions didàctiques actuals: Matemàtiques, Ciències, Literatura, Art i Participació Ciutadana amb orientació dialògica. Experiències educatives basades en l'aprenentatge dialògic amb reconeixement internacional.

•  Model comunitari de prevenció de conflictes.

•  El paper de l'educació de persones adultes en la renovació pedagògica del conjunt del sistema educatiu.

 

 

2.c Educació i inserció sociolaboral de les dones

 

El curs partirà de l'anàlisi que ens proporcionen els indicadors de gènere contra l'exclusió social, per obtenir una radiografia de la situació de les dones i poder reflexionar sobre els seus interessos personals i professionals i sobre les seves necessitats de formació i educació.

La dinàmica del curs serà participativa.

 

•  Gènere i exclusió social: factors i perfils sociolaborals.

•  Mercat laboral: l'ocupabilitat, factors estructurals, personals i competencials.

•  L'educació permanent: propostes d'actuació per a la inserció sociolaboral.

•  Metodologia de treball per afavorir el protagonisme de les dones.

•  Recursos, materials i eines professionals.

 

2d Grups heterogenis com a mètode d'èxit en l'aprenentatge de l'EPA.

 

 

La societat es troba en un profund i constant canvi a tots els nivells: amb l'aparició de les tecnologies de la informació i al comunicació hem anat deixant enrera la societat industrial i hem entrat a la societat de la informació. Aquests canvis afecten no tan sols a l'economia, sinó també la vida de les persones i dels col·lectius. Precisament el factor generador de riquesa és cada vegada més allò intangible, el coneixement i el capital humà que tinguem.

 

Les habilitats comunicatives i de selecció i processament de la informació es tornen cada vegada més imprescindibles per a accedir a diferents àmbits laborals, social, culturals, educatius, etc. Així doncs es fa necessària una formació de base que ens permeti ser els propis gestors dels nostres aprenentatges que seguirem fent al llarg de les nostres vides segons les necessitats i interessos. L'educació al llarg de la vida és cada vegada més una necessitat, un repte i ha de ser garantida com a dret per a totes les persones a la Societat de la Informació.

 

Abans l'educació de persones adultes era contemplada més com a producte d'una carència del passat però avui és producte del present i també del futur precisament per l'efecte desnivellador que produeixen els canvis en els sistemes formals d'educació primària i secundària. Molts joves que han sortit del sistema escolar sense acreditació troben a les escoles d'adults un espai on reemprendre processos formatius.

 

Així doncs les escoles de persones adultes son cada vegada més diverses en quant a gènere, edats i cultures i aquesta riquesa l'hem de saber gestionar i aporfitar bé a nivell pedagògic i humà per tal que realment pugui aportar a totes les persones implicades i assegurar la qualitat de l'educació.

 

Objectius

 

•  Analitzar els elements que caracteritzen l'educació de persones adultes actualment i els reptes que es plantegen.

•  Reflexionar sobre la realitat intercultural i intergeneracional a la societat i a les escoles de persones adultes.

•  Conèixer en profunditat la pautes metodològiques de com treballar amb grups heterogenis en educació de persones adultes.

•  Donar a conèixer i compartir bones pràctiques, experiències d'èxit i innovadores en gestió democràtica i participació per a una educació de persones adultes de qualitat.

 

3a. Lectura textual i audiovisual

 

La competència lectora i, per extensió, la competència literària, és una de les necessitats humanes fonamentals per moure's al món actual amb èxit. Més enllà de la capacitat per descodificar el codi, tots els ciutadans de tots els nivells i edats necessiten desenvolupar estratègies i mecanismes diversos que els permetin extreure el màxim rendiment dels textos que llegeixen.

 

El nostre curs pretén fer una ràpida revisió de la concepció del procés de lectura literària que ofereix l'estètica de la recepció i que ha de permetre als aprenents de ser conscients dels diversos mecanismes que actuen quan es llegeix i, sobretot, de la importància que té la implicació del lector per fer-la avançar i aconseguir els reptes proposats.

 

Cada cop més es demanda que els ciutadans assoleixin també una competència audiovisual, la qual manté un seguit de relacions amb la competència lectora. El nostre curs explora vies d'interconnexió entre aquestes dues competències, de manera que s'augmenti el rendiment de l'acció educativa.

 

Les seqüències didàctiques que es proposaran estan contextualitzades en l'Educació Secundària Obligatòria però poden transposar perfectament a d'altres nivells educatius ja que parteixen de concepcions molt genèriques de la lectura.

 

Aprofitarem el curs per dedicar alguna sessió a l'avaluació de la comprensió lectora. Es tracta d'un tema molt en voga als nostres dies i que sovint no s'acompanya de prou reflexió. Es discutirà sobre els avantatges i inconvenients dels diferents models d'avaluació.

 

Per tal de fomentar la dinàmica interactiva, s'emprarà l'espai virtual per què cada participant expressi les seves inquietuds i les seves reflexions sobre allò que es vagi discutint i aportant a les diferents sessions.

 

 

 

Objectius:

 

•  Conèixer el procés de lectura literària

•  Plantejar activitats de lectura que s'estructurin al voltant de seqüències.

•  Comparar el procés de lectura literària amb el de lectura audiovisual.

•  Promoure la traducció visual com a estratègia de lectura.

•  Reflexionar sobre l'avaluació de la comprensió lectora.

•  Practicar el diari de bitàcola com a eina d'autoformació docent.

 

 

3b. Guia didàctica

 

Tota persona, al marge de la seva edat, es un ésser inacabat i, per tant, està subjecte a múltiples aprenentatges que, gràcies a la formació al llarg de la vida, anirà integrant per millorar el seu desenvolupament personal i social. Aquesta educació al llarg de la vida es converteix en una necessitat constant perquè constants són els canvis i diferents els contextos on es desenvolupen les competències. És possible que allò que vam aprendre ahir no sigui suficient per participar en el món d'avui i de futur. Aquest canvis són imparables i exigeixen que les persones integrin els coneixements, les eines i els procediments i tots aquells valors culturals que permetin la constant participació de tots i totes, al mateix temps que ens possibiliti la capacitat per continuar aprenent. Es justament aquesta capacitat la que propiciarà accions no sols per l'adaptació sinó també per la transformació.

Des d'aquesta consideració, la formació permanent del professionals que hauran de formar a altres persones esdevé una necessitat de primer ordre. En aquest societat de canvi, necessitem professionals preparats, amb les competències adequades per poder formar a altres adults de manera crítica i transformadors. En aquest sentit, el rol dels docents en aquest àmbit de l'educació d'adults ha de centra-se en la mediació, la orientació i tutorització de l'aprenentatge dels adults, oferint en tot moments les oportunitats d'aprenentatge més idònies per facilitar un aprenentatge de qualitat.

Cal pensar que aquests docents han de desenvolupar unes competències per poder exercir de la manera més professional la seva tasca com a docent. T'entra d'altres competències, és important que aquest docents estiguin preparats per ser competents en el disseny i avaluació de les accions formatives que ha de desenvolupar.

Deien abans que el docent ha de saber oferir les oportunitats d'aprenentatge més idònies als participants, doncs, en aquest sentit, haurà de adquirir competències per dissenyar i desenvolupar les metodologies, el recursos didàctics més pertinents a les necessitats del seus participants. A més, aquesta dimensió crítica i transformadora que hauria de tenir la formació d'adults obliga d'alguna manera a establir mecanismes constants de valoració i anàlisis de la qualitat de les nostres accions. Per aquesta raó també és necessari les competències pel disseny i desenvolupament de processos avaluatius que assegurin la qualitat.

Aquestes raons i necessitats poden explicar el plantejament que realitzen aquest curs.


 

OBJECTIUS:

•  . Comprendre la necessitat i importància del disseny de la guia didàctica.

•  Diferenciar els diferents elements del disseny didàctic.

•  Utilitzar diferents criteris per l'anàlisi del grup d'aprenentatge: formulació d'objectius i selecció i seqüenciació de continguts.

•  Utilitzar les diferents possibilitats que ofereixen la varietat d'estratègies metodològiques en l'ensenyament d'adults.

•  Conèixer els mitjans i recursos didàctics més pertinents per un ensenyament i aprenentatge adult innovador i motivador.

•  Comprendre els mecanismes i factors que propicien una adequada presa de decisions per l'avaluació d'aprenentatges o altres elements de la acció formativa.

•  Dissenyar estratègies e instruments per l'avaluació de la formació d'adults .

 

3c. Taller de pintura creativa

 

La seducció visual i la màgia dels procediments, la manipulació de diferents utensilis o la utilització de materials, fan de la pintura creativa una bona eina per al desenvolupament integral del alumnat.

 

Objectius

És un taller pràctic en el que es treballarà la creativitat personal de l'alumne.

L'art, en aquest cas la pintura, és un mitjà en el que qualsevol persona pot desenvolupar les seves capacitats artístiques.

No és necessari tenir uns coneixements previs, ja que la pintura serà la eina que utilitzarem per treballar la pròpia expressió i la creació lliure.

 

Es treballarà els següents temes:

El color:

•  La percepció del color

•  Colors primaris i secundaris

•  El color com a mitjà d'expressió en les arts

La llum:

•  Clarobscur

•  Valors tonals

 

 

3d. Ecologia personal: dóna't el gust de viure millor!. Millora la teva qualitat de vida valorant la teva intel·ligència emocional

 

  Objectius:

 

•  El paper de les emocions en la vida quotidiana

•  Cos-emocions-ment

 

•  Com gestionar les emocions i els sentiments per millorar la qualitat de vida a nivell mental, emocional, corporal i energètic.

 

•  ¿Com puc utilitzar les emocions per millorar la meva qualitat de vida, la relació amb mi mateix, amb el meu entorn laboral, social o familiar?

 

Partint del coneixement de la intel·ligència emocional veurem com utilitzar-la per millorar la qualitat de vida.

 

Continguts:

 

En aquest curs centrem l'atenció en la relació cos - emocions- energies - ment, per prevenir, alleugerir i resoldre bloquejos corporals (cervicals, lciàtica, lumbago, etc.), que moltes vegades estan provocats per una postura incorrecta, estrès o una inadequada gestió de les pròpies emocions. Aprendràs a tenir cura de la teva salut diària de forma autònoma.

Aprendràs a ser més assertiu: com dir que “No” de la millor

Aprendràs a contestar de forma eficaç, respectant-te i respectant a l'altre

Aprendràs diversos exercicis senzills de Qi Gong i la simple forma de 8 moviments de Tai-chi

 

 

3e. Recursos a l'aula per al treball dels drets humans

 

Els drets humans han de ser un element, al meu parer, sempre present a l'aula, en tots el nivells i etapes educatives. En el cas de la formació de les persones adultes, moltes vegades no es tracta de plantejar al alumnes una formació específica en drets humans, encara que aquesta fórmula no cal descartar-la. Tanmateix, en molts dels ensenyaments que oferim a l'aula, especialment en l'àmbit de les ciències socials, cal mantenir constantment l'horitzó del drets humans com a referència valorativa on inserir el fets i el processos històrics.

 

Crec, també, que els discurs dels drets humans és molt necessari quan en la nostra feina tractem amb persones d'altres cultures. Des de la meva perspectiva, el relativisme cultural hauria de ser una guia permanent en aquests casos, sense que això signifiqui renunciar a un certs valors universals, vàlids per a persones que procedeixen de tradicions molt diferents a la nostra. Els drets humans ens proporcionen justament aquest teixit de valors universals que cal harmonitzar amb el respecte a la diversitat que recomana el relativisme cultural.

 

Aquestes consideracions generals tenen, en definitiva, el seu aval, per dir-ho d'alguna manera, en la Llei Orgànica d'Educació (LOE). El text de la llei, al seu article 66.3, on s'enumeren els objectius i principis de l'educació de persones adultes, estableix clarament els objectius generals als quals han de quedar referits tots els usos que puguem donar a la formació en drets humans en la nostra feina. Vull destacar, del llistat de set objectiu, els dos següents, que em costa pensar com es podrien concretar sense fer referència als drets humans:

d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.

g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos

 

3f . Tractament de la mort i el dol en les escoles d'adults

 

Cada vegada interessa mes als mestres i professors de qualsevol nivell d'educació el tema de la mort, i de com assumir el dol, així com aprendre a donar un adequat suport a les persones que el pateixen.

 

En l'àmbit educatiu es evident una preocupació pel que podríem anomenar “pedagogia de la finitud”. Es per aquest motiu que comença a veure's com quelcom força normal, la proliferació de tallers vivencials, conferències, llibres i publicacions que fan referència al tema de les pèrdues en general, i la mort en particular.

 

Crec que pot ser adient, tocar aquesta realitat en l'àmbit de les Escoles d'Adults, lloc on es tracten tants temes essencials de l'ésser humà.

 

 

Objectius

 

•  Compartir experiències en relació a pèrdues viscudes.

•  Prendre consciència de la importància d'afrontar i comentar tot allò relatiu a la mort.

•  Aprendre a escoltar i donar suport a qui pateix un dol per una pèrdua significativa.

•  Tractar de viure bé la vida donant un sentit als petit moments de cada dia, donant

•  importància a les bones relacions tot i fomentant la cultura de la pau y la reconciliació.

 

3g. De l'aula a l'escenari

 

El teatre és una eina de comunicació que ens ajuda a treballar la tolerància vers la diversitat, els sentiments per a comprendre a l'altre i facilitar la empatia i la cohesió del grup amb una perspectiva comunitària.

 

Després de desenvolupar el projecte teatral intercultural i intergeneracional “Cardedeu: cruïlla de camins” durant quatre anys i haver donat forma a tres espectacles i dos curtmetratges, volem oferir-vos tècniques i eines teatrals per treballar en el grup i dins la comunitat des de un espai emotiu i lúdic. Així mateix fer vàlids i protagonistes a aquelles persones que es veuen en un procés d'aprenentatge fora dels circuits del ensenyament reglat.

 

 

 

3h. L'expressió artística com a eina pedagògica Taller teòric i experimental

 

L'expressió artística se'ns presenta com una eina fonamental per a l'educació de persones adultes. Aquesta eina pot ser un complement molt útil a la programació curricular. No és necessari conèixer les tècniques artístiques per a sentir el seu efecte beneficiós. El fet mateix d'expressar-se artísticament dona una nova qualitat a la persona. Aquesta millora en la qualitat de vida de les persones incideix també en el seu entorn i en el teixit social. L'art fa la vida més poètica, més tendre, en definitiva més humana.

 

Objectius

•  Obrir un espai de reflexió i qüestionament de les pràctiques pedagògiques portades pels participants.

•  Presentar diversos projectes en què s'ha intervingut amb l'expressió artística i l'art teràpia.

•  Oferir recursos pedagògics als docents per a que ells/es mateixos les puguin aplicar amb els seus educands.

•  Que els/les participants puguin valorar i connectar amb l'experiència artística mitjançant exercicis pràctics, sentint els seus efectes.

•  Que el taller sigui un espai de llibertat, creativitat i solidaritat.

 

Observacions

No és un taller únicament teòric, hi ha una part experimental i vivencial.

 

3i. El nou perfil d'alumnat d'adults: l'adolescència que prové de secundària

 

Els professionals que reben alumnat procedent de l´ESO sense haver obtingut el Graduat en Educació Secundària (GES) durant el període obligatori, han de conèixer la diversitat que presenta la tipologia de joves adolescents que es troben en aquesta situació.

 

Per tal d'elaborar un mapa de necessitats educatives i de socialització que sustenti propostes d'intervenció per a afavorir la millora personal i la socialització positiva d'aquesta adolescència. Per a reconduir la situació personal de desil·lusió a nova il·lusió per als estudis.

 

Conèixer possibles actuacions educatives pot servir de guia als docents en la seva tasca.

 

Ajudar a la formació dels professionals és la intenció del curs. Els educadors són elements clau per a promoure un canvi en els joves que els faciliti: sentir-se capaços, es motivin i es comprometin amb la tasca (cultura de l'esforç) eixos essencials per a la millora acadèmica.

 

L'èxit a nivell acadèmic repercuteix en l'èxit a nivell laboral i també personal.

 

Se centra en:

•  La doble finalitat de l'educació: el desenvolupament personal i la inserció positiva a la societat.

•  El dret a la igualtat d'oportunitats en educació.

•  El dret a la Formació Permanent.

 

Per a ofertar respostes educatives de qualitat:

•  Cal formar a professionals estrategs i competents per a afrontar el repte d'oferir segones oportunitats a persones que per raons diverses no han assolit l'èxit en educació en el període obligatori.

•  Aproximar l'adolescència amb “fracàs escolar” als educadors.

 

Formar professionals estrategs per a afrontar les necessitats educatives del col·lectiu d'alumnat desafavorit provinent d'una situació acadèmica poc reeixida que intenta una segona oportunitat.

 

Incidir en capacitar-los per a descriure un mapa dels perfils de l'alumnat i saber com intervenir positivament.

 

Presentar estratègies d'intervenció i de disseny de propostes educatives per al canvi.

 

Horari

 

 

:  

DILLUNS

2/07

DIMARTS

3/07

DIMECRES

4/07

DIJOUS

5/07

DIVENDRES

6/07

 

9 a 9.30

 

9.30 a 10.30

 

  

Acollida

 

Inauguració

Conferència

  

 

Curs M

 

 

Curs M

 

 

Curs M

  

 

Curs M

10.30 a 11

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

 

11

a

12.30

 

  

 

Curs M

 

 

Tallers

 

 

Experiències

 

 

Tallers

 

 

 

 

Cloenda

 

 

 

 

12.30

a

14

 

 

Curs M

 

 

Curs M

 

 

Taula Rodona

 

 

 

Curs M

 

14

 Dinar

Dinar

Dinar

 Dinar

Dinar

 

 

16

a

17.30

 

 

 

 

Curs T

 

 

 

Curs T

 

 

 

Tallers /

Experiències

 

 

 

Curs T

 

 

 

Curs T

17.30 a 18

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa

 

18

a

19.30

 

 

 

Curs T

 

 

Curs T

 

 

Tallers / Experiències

 

 

Curs T

 

 

Curs T

 

 

Amb el suport

L'escola d'estiu es realitza amb el suport i reconeixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona

 

 

1 El curs Ecologia personal que impartirà la professora Giuseppa Lulli havia estar assignat per error a la professor Xavier Sort, disculpeu les molèsties.