Inici | Presentació | Itineraris | Tallers | Activitats | Horaris | Matrícula | Espai Virtual | Lloc de realització

MATRÍCULA

 

Aquest any podeu fer un itinerari presencial i un virtual o bé un de tots dos. Per fer un d'aquests itineraris cal escollir un curs i dos tallers. Cada itinerari ofereix una acreditació de 30 hores.

Fins l'inici de l'Escola d'Estiu us podeu matricular en els cursos i tallers que no estiguin tancats

Per fer la matrícula ompliu les dades que se us demanen quan feu un clic a Inici de matriculació:

 

Inici matriculació

 

L'Itinerari formatiu per acreditar 30 hores de formació integra la realització de dos tipus de formació:

 

1.-Activitats presencials :

  • 12 hores comunes per tot el grup que tindran un coordinador o coodinadora
  • 6 hores de tallers ( dos taller optatius un dimarts i l'altre dijous)
  • 5 hores d'activitats ( dimecres)
  • 4 hores de participació en experiències i activitats generals de l'escola

2.-Activitats no presencials :

  • 3 hores de treball a l'espai virtual. Aquest treball estarà guiat pels diferents professors dels cursos i tallers on l'alumne estigui matriculat.

 

El dia d'inici de la Escola d'Estiu caldà portar el resguard d'un ingrès únic de 15 euros (1) en el moment del lliurament del material. L'ingrès es farà al número de compte següent, especificant clarament el nom del remitent.

La Caixa:

2100 0321 62 0200121139


Si teniu dubtes podeu enviar-nos un correu a educacioadults@gmail.com

 

(1) Les persones que només vulguin fer un taller o participar de forma esporàdica en algun curs estàn exemptes d'aquest pagament